Cụm Chung cư Ehome Đông Sài Gòn 2

Quy mô dự án:Gồm 5 Block, 08 tầng + tầng lửng áp mái. Tổng số căn hộ của 05 Block: 604 căn