BLOCK D&E CELADON CITY

  • Chủ Đầu tư: Công ty CP GAMUDA LAND

  • Khu căn hộ RUBY PRECINCT - Celadon City bao gồm 5 block, Block A, B, C, D, E với khoảng 1.488 căn hộ.