• Tiếp nhận dịch vụ

  Quy trình tiếp nhận dịch vụ tại EVN CLEAN

  Chi tiết
  06.10.2014
 • Làm sạch sau xây dựng

  Vệ sinh công nghiệp sau xây dựng được chia thành 2 công đoạn chính là vệ sinh phần thô và vệ sinh phần tinh. Trong đó: 

  Chi tiết
  06.10.2014