CAO ỐC PHÚ THỌ - THUẬN VIỆT

  • Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Liên Doanh THUẬN VIỆT

  • Quy mô: 02 tầng thương mại, 02 hầm, 13 tầng với 216