Chung cư Conic Đình Khiêm

Quy mô dự án: 2 Block, mỗi Block 12 tầng, bao gồm 159 căn hộ.