Chung cư Conic Đông Nam Á

Quy mô dự án: 3Block , 12 tẩng, 242 căn hộ