CHUNG CƯ CONIC SKYWAY RESIDENCE - BLOCK H

Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng Đầu tư và Phát triển LĨNH PHONG

Quy mô: 19 tầng với 144 căn hộ.