CỤM CHUNG CƯ SKY9

Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Nhà Quốc Gia – Khang Việt

Tổng diện tích xây dựng: 18.333 m2 Mật độ xây dựng 41%

Quy mô: 3 block gồm CT1 (15 tầng, 510