KHU CĂN HỘ BLOCK B - JOVITA - KHU DÂN CƯ HẠNH PHÚC HAPPYCITY

Chủ đầu tư: Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 - CC1

Quy mô khu dân cư Hạnh Phúc - Happy City: bao gồm 4 block A, B, C, D với mật độ xây dựng 44.2%, chiều cao 18 tầng v&a