KHU CĂN HỘ NEW SAIGON

  • Chủ Đầu tư: Công ty CP Xây dựng và Phát triển Nhà HOÀNG NGUYÊN (trực thuộc HAGL Land)