LỮ GIA PLAZA

  • Chủ Đầu tư: Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia

  •  Quy mô: Gồm 2 block, 20 tầng